Termékek Menü

Környezetvédelem

Veszélyes hulladék kezelés
Az elem és akkumulátor hulladékokkal kapcsolatos gyártói kötelezettségeket szerződött partnerünk a RELEM nonprofit Kft. végzi, aki átvállalja a visszavételi és visszagyűjtési kötelezettségeket.

Az Inicium kft., tehát a hulladékokkal kapcsolatos előírások kötelezettje fogalomkörét az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 445/2012.(XII.29.) Korm.rendelet a következők szerint határozza meg:
A gyártó ( Inícium kft.): a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 3. § e) pontja szerinti gyártó, aki az értékesítési módszertől függetlenül - beleértve a távollevők között kötött szerződést is - elemet, illetve akkumulátort, akár gépjármű vagy elektromos berendezés alkotórészeként vagy tartozékaként elsőként forgalmaz.

 A gyártóknak a használt hordozható elemek és akkumulátorokkal kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségeit a következő jogszabályok határozzák meg:

 • a 445/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet

Archív:

 • a 109/2005. (VI. 23) Korm. Rendelet 
 • a 9/2001. (IV. 9.) Köm. Rendelet)
 • a 2000. évi törvény a hulladékgazdálkodásról
 • a 21/2008- (VIII. 30.) KvVM Rendelet

A gyártót a 445/2012. Korm. rendelet szerint átvételi, gyűjtési, hulladékkezelési, tájékoztatási, jelölési, nyilvántartásbavételi,  biztosítékadási és adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

Fontos: a fenti kötelezettségek nem csak az önálló termékként forgalomba hozott áramforrásokra vonatkoznak, hanem valamennyi, más árukkal (pl. elektromos fogkefe, vezeték nálküli kéziszerszám, borotva, elektromos játékok, órák, zenelejátszók, zenélő képeslapok) együtt értékesített vagy ahhoz tartozékként, ajándékba, stb. adott elemekre és akkumulátorokra is.

A kormányrendeletben előírt gyűjtési és kezelési kötelezettséget a gyártó (mint kötelezett) három módon teljesítheti:  teljesítésének átruházása további kötelezettségeket a kötelezett (gyártó) három módon teljesítheti: 

 • saját maga veszi vissza és kezeli (begyűjtés, előkezelés és újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás) az elemeket és akkumulátorokat (ekkor a megfelelő engedélyekkel rendelkeznie kell), 
 • ú.n. átvevőnek átruházza a kötelezettség teljesítését részben vagy egészben (az átvevőnek rendelkeznie kell az átvállalt feladatok végzéséhez szükséges engedéllyel),  
 • közvetítő szervezetre - azaz a RELEM nonprofit Kft-re - ruházza át a kötelezettség teljesítését

 

Tudnivalók elemhasználóknak

Tájékoztató a hordozható (kisméretű) elemek és akkumulátorok felhasználói részére a 445/2012 Korm. rendelet 7. §-a szerint

Az elemekben és akkumulátorokban felhasznált anyagok a környezetre és az emberi egészségre az alábbi kockázatokat jelentik:

Környezeti és egészségügyi hatásuk miatt nagyfontosságúak a toxikus nehézfémek és vegyületeik, amelyek közül higany, kadmium, ólom, nikkel és zink fordulhat elő az elemekben és akkumulátorokban. Különösen a higanyt, a kadmiumot és az ólmot tartalmazó elemek és akkumulátorok sorsa fontos, ezeket hulladékká válásuk után mindenképpen veszélyesnek kell tekinteni. A környezeti és egészségügyi kockázat annál nagyobb, minél több kerül ki ezekből a környezetbe.

A higany és vegyületei: az élő szervezet számára erősen mérgező hatásúak. 
A higany a bőrön keresztül felszívódva vagy gőzeinek belégzésével kerülhet az emberi szervezetbe. Akut mérgezés esetén nyelőcső és gyomorkárosodás lép fel. Krónikus esetben idegrendszeri tüneteket, vesekárosodást okoz. A higanyvegyületek a táplálékláncon keresztül jutnak az emberi szervezetbe és egyes szervek részleges bénulását, járás-zavart, látótérkiesést, nagyothallást okozhatnak.

 • Kadmium: a táplálékláncon keresztül vagy porának belégzésével kerülhet a szervezetbe. Erős enzim-méreg. Belélegezve tüdőödémát, krónikus esetben csontelváltozást okoz, amely végső esetben halálos kimenetelű lehet.
 • Ólom: Pora és különböző vegyületei belélegezve vagy a táplálékkal juthatnak a szervezetbe. A szervezetben felhalmozódott ólom a vörösvérsejtek elroncsolódását, gyomorbetegséget, izombénulást, izületi fájdalmakat és májbántalmakat okozhat.
 • Nikkel: a bőrön keresztül közvetlen érintkezéssel, porának belégzésével vagy a táplálékkal juthat a szervezetbe. Károsítja a belső elválasztású mirigyeket, az immunrendszert, bőrön és nyálkahártyán irritációt okoz. Porai belélegezve karcinogén hatásúak.
 • Cink: vegyületei mérgező hatása változó. A cinkoxid gőzök légzőszervi panaszokat, a vízben oldódó és nagymennyiségben a szervezetbe kerülő zinksók hányást, hasmenést okozhatnak.
 • Lítium: a szervezetbe kerülve idegrendszeri elváltozásokat okozhat (fáradtság, remegés, mozgászavarok és izomrángások).

Az elektrolitként felhasznált savak és lúgok: a környezetbe jutva a talajvíz ph értékének megváltoztatásával okoznak környezeti károsodást. A bőrrel vagy a nyálkahártyával érintkezve marási sérüléseket okoznak.

A kimerült, már nem használatos, hulladékká vált elemek és akkumulátorok környezetbe kijutása történhet illegális elhagyással, kidobással, a települési hulladék nem megfelelő lerakásával, vagy a települési hulladéklerakó megsérülése következtében. Ilyen esetekben az elemek és akkumulátorok fémtartalma a talajba kerül és nedvesség hatására olyan vegyületté alakul, amely a talajvízzel vándorolni kezd, bejut a táplálékláncba és súlyos mérgezéseket okozhat.

Az elemek és akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemétbe dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtőrendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevételével csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is.

A feleslegessé vált elemet és kisméretű akkumulátort vigye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről honlapunk Gyűjtőpont lokátor menüpontja alatt tájékozódhat. A gyűjtőpontokon összegyűlt hulladékelemeket és akkumulátorokat elszállíttatjuk hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítménybe, ahol az előírásoknak megfelelően történik meg az újrahasznosítás.

Hasznos tudni, hogy azok az elemet, illetve akkumulátort forgalmazó kereskedők, akik a Gyűjtőpont lokátorban megtalálhatók, visszafogadják a kimerült, feleslegessé vált áramforrásokat. Ez a visszafogadás ingyenes, kötelező, és a kereskedő nem kötheti a visszavételt új termék vásárlásához.

Ön hozzájárul ahhoz, hogy a hulladékból értékes fémeket lehessen visszanyerni, ha visszaviszi a kimerült áramforrását és ezzel részt vesz a begyűjtési rendszerben. Az értékes fémek visszanyerésével a természetben előforduló és egyre kisebb mennyiségben rendelkezésre álló anyagi erőforrások kímélhetőek.

Jelölések a vásárolt elemen, vagy akkumulátoron, illetve azok csomagolásán:

Ha a vásárolt termékben a nehézfém tartalom nagyobb egy meghatározott értéknél, akkor

 • a „Hg” jelölés esetén a terméke higany tartalma nagyobb, mint 0,0005 tömegszázalék,
 • a „Cd” jelölés esetén a terméke kadmium tartalma nagyobb, mint 0,002 tömegszázalék,
 • a „Pb” jelölés esetén a terméke ólom tartalma nagyobb, mint 0,004 tömegszázalék.

Minden esetben megtalálható egy keresztben áthúzott kuka, amely azt jelenti, hogy ne dobja a kukába (tehát háztartási hulladék közé) a kimerült, feleslegessé vált elemét vagy akkumulátorát, hanem vegye igénybe az elkülönített begyűjtési rendszert!